Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (17.05.2021)

17-05-2021 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

Ακύρωση της Δ3(α)7458/12-2-2019 απόφασης κατά το μέρος που με αυτή καθορίστηκε η τιμή του φαρμάκου με την ονομασία TIROSINT και έκδοση Δελτίου Τιμών για τον καθορισμό τιμής του φαρμάκου με την ονομασία TIROSINT σε εκτέλεση της 1086/2020 απόφασης του ΣΤΕ

Δείτε την απόφαση (590 KB)

Συμπληρωματικό δελτίο – pdf (225 KB)

Συμπληρωματικό δελτίο – excel (11.1 KB)