Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτημάτων μείωσης τιμής (10.07.2020)

10-07-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής

Δείτε την απόφαση (433 KB)

Συμπληρωματικό δελτίο – pdf (343 KB)

Συμπληρωματικό δελτίο – excel (12,3 KB)