Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής – (20.03.2019)

20-03-2019 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής – (20.03.2019)»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (426.4 ΚΒ)

Οικειοθελείς μειώσεις pdf (558.2 KB)

Οικειοθελείς μειώσεις xlsx (10.5 KB)