Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων – (13.07.2018)

Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων – (13.07.2018)

Υπουργική Απόφαση (433,8 KB)

Οικειοθελείς μειώσεις pdf (471,6 KB)

Οικειοθελείς μειώσεις xlsx (10,1 KB)