Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (30.05.2018)

Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων – (30.05.2018)

Υπουργική Απόφαση (433,5 KB)

Οικειοθελείς μειώσεις pdf (561,8 KB)

Οικειοθελείς μειώσεις xlsx (10,5 KB)