Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (15.10.2018)

15-10-2018 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (432,2 ΚΒ)

Δείτε τις οικειοθελείς μειώσεις pdf (383 KB)

Δείτε τις οικειοθελείς μειώσεις xlsx (10 KB)