Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος των ΚΑΚ μείωσης τιμής – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

21-11-2019 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος των ΚΑΚ μείωσης τιμής – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ”

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (426 ΚΒ)

Δείτε τον πίνακα pdf (396 KB)

Δείτε τον πίνακα xlsx (11 KB)