Σύμφωνο Σταθερότητας Πολιτείας-φαρμακοβιομηχανιών

Άρθρο κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ Ελεύθερος Τύπος Κυριακής