Συμμετοχή του κου Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ

Συμμετοχή του κ.Φρουζή στη συζήτηση με ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη», στο πλαίσιο Εκδήλωσης της KPMG με κεντρικό ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας  κ. John Bruton