Συνέντευξη του κου Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ

Στην εκπομπή Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ