“Τα φάρμακα δεν είναι απλώς προϊόντα”

Συνέντευξη του Δ. Φιλιώτη
“Τα φάρμακα δεν είναι απλώς προϊόντα”

Περιοδικό SALES MANAGEMENT
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2009