30/09/2013 – Έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Δ. Κοντού, αρ. πρωτ.: Γ99/1530

Θέμα: «Καταβολή εφάπαξ εισφοράς για νέα φάρμακα που έχουν τιμολογηθεί και πρόκειται να ενταχθούν στον θετικό κατάλογο»

Τέλος Εισόδου για τη θετική λίστα

Περισσότερα