02/10/2013

Έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Δ. Κοντού, με θέμα την «καταβολή εφάπαξ εισφοράς για νέα φάρμακα που έχουν τιμολογηθεί και πρόκειται να ενταχθούν στον θετικό κατάλογο»

Αρ. Πρωτ.: Γ99/1530

Περισσότερα