Θέσεις και Προτάσεις ΣΦΕΕ

Εισαγωγή 

Η υγεία πρέπει να είναι στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας της Ελλάδας. Η επένδυση στην καινοτομία ωφελεί την οικονομία της χώρας, καθώς και την υγεία του πληθυσμού της. Προτεραιότητα μας αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των ασθενών τόσο σε νέα και καινοτόμα όσο και παλιά και καθιερωμένα φάρμακα, μειώνοντας τις ανισότητες στον τομέα της κάλυψης των αναγκών και βελτιώνοντας την υγεία των ασθενών. Είμαστε σύμμαχοι για τη «θεραπεία» του συστήματος υγείας, αλλά και τη χάραξη εθνικής στρατηγικής με επίκεντρο τον ασθενή.

Η ουσιαστική διασφάλιση του Συστήματος Υγείας και η πραγματική προστασία των ασθενών επιτυγχάνεται μόνο με ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο για την Υγεία. Είναι αναγκαίο δηλαδή να υιοθετηθεί μια σύγχρονη Στρατηγική η οποία να κατανοεί τη λειτουργία της αγοράς του Φαρμάκου και να ορίσει ένα σταθερό και δίκαιο πλαίσιο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες που παράγουν συνεχώς «κρίσεις» στο χώρο της Υγείας και δεν δικαιολογούνται πάντα από την δημοσιονομική δυσχέρεια, όπως έλλειψη σταθερού θεσμικού πλαισίου, συνεχείς εναλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και μη εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Όσο όμως δεν γίνονται οι απαραίτητες αναδιαρθρώσεις χάνεται πολύτιμος χρόνος που λειτουργεί ανασταλτικά για επενδύσεις στον τομέα της Υγείας, αλλά και για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 

Η σημασία του κλάδου του Φαρμάκου στην Εθνική Οικονομία[1]

 • Ο κλάδος του Φαρμάκου αποτελεί το δεύτερο εξαγωγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας 100 θέσεις άμεσης εργασίας, ενώ αν συνυπολογιστούν και οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις τότε η συνολική επίδραση του κλάδου στην απασχόληση ανέρχεται στις 87.000 περίπου.
 • Η άμεση επίδραση του κλάδου στο ΑΕΠ υπολογίζεται στα €1,52 δις, ενώ, αν συνυπολογιστούν και οι έμμεσες επιδράσεις καθώς και η συμβολή της αύξησης στην κατανάλωση, το συνολικό ποσό ανέρχεται στα €7,55 δις (~4% του ΑΕΠ της χώρας).
 • Στο σύνολο των εργαζομένων άνω του 70% είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων αγγίζει το 61,3%, γεγονός που δείχνει την υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση στον κλάδο.
 • Ο κλάδος του Φαρμάκου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της Ελληνικής Οικονομίας με έντονη ανταγωνιστική δραστηριότητα, έχοντας τη δυνατότητα να καταγράψει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον. Ταυτόχρονα, η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου και προσέλκυση επενδύσεων.

[1] Πηγή: «Οικονομικό αποτύπωμα της παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία», ΙΟΒΕ, Οκτώβριος 2015

 

Πρόγραμμα Υπεύθυνης Δραστηριοποίησης ΣΦΕΕ 

 • Ο ΣΦΕΕ αναγνωρίζει ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει και την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το χώρο δράσης του. Στο πλαίσιο αυτό έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, με έμφαση σε δράσεις και προγράμματα στήριξης των Ενώσεων Ασθενών, προώθησης της έρευνας στη Φαρμακευτική Επιστήμη, ενίσχυσης του έργου εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών Υγείας αλλά και προαγωγής της κοινωνικής αλληλεγγύης με την πολυεπίπεδη στήριξη δομών Κοινωνικής Πρόνοιας.
 • Τέτοια πρωτοβουλία ήταν η σύσταση της «Τράπεζας Φαρμάκων ΣΦΕΕ – Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης» για άπορους και ανασφάλιστους, με τη συνεργασία του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ και το Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, όπου από το 2012 και μέχρι και σήμερα έχουν χορηγηθεί δωρεάν φαρμακευτικά σκευάσματα αξίας άνω των 7,2 εκατ. ευρώ.
 • Παράλληλα, ο Σύνδεσμος και τα μέλη του συμβάλουν ενεργά στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αναγκών που συνοδεύουν την τεράστια έκρηξη του προσφυγικού προβλήματος, το οποίο βαθαίνει την ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η χώρα μας. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα και σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, προσέφερε περισσότερα από 40.000 φάρμακα, για την ανακούφιση των επειγόντων προβλημάτων που σχετίζονται με την περίθαλψη των ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα, αλλά και στην προστασία της δημόσιας υγείας στις τοπικές κοινωνίες που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.
 • Ο ΣΦΕΕ επενδύει και στη γνώση, την καινοτομία και την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και αναπτυξιακής προοπτικής που μπορούν να φέρουν οι νέοι επιστήμονες, μέσω του «ΣΦΕΕ Innovation Project». Το πρόγραμμα αυτό μέσα σε δύο χρονιές υλοποίησης του προσέλκυσε 205 υποψηφιότητες, 200 ερευνητικές ομάδες με 850 ερευνητές και ανέδειξε τις πιο καινοτόμες ιδέες στο χώρο της υγείας, προωθώντας την ίδια στιγμή την άριστη και παραγωγική συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότητα.
 • Στο ίδιο πλαίσιο, διοργανώθηκαν για τρεις συνεχείς χρονιές τα Business Days προσφέροντας την ευκαιρία σε νέους φοιτητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα να έρθουν σε άμεση επαφή με την αγορά και δίνοντας το στίγμα και την προσφορά του κλάδου με θέσεις εξειδικευμένης εργασίας υψηλού επιπέδου σε τομείς όπως η φαρμακευτική έρευνα ή οι κλινικές μελέτες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή διεθνώς υπό ανάπτυξη και μπορούν να αποτρέψουν τη «διαρροή εγκεφάλων» προς το εξωτερικό.

 

ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΦΕΕ

 1. Φαρμακευτική Δαπάνη
 2. Βιωσιμότητα του Κλάδου – Ανάπτυξη
 3. Τιμολόγηση και Αποζημίωση
 4. Κλινικές Μελέτες
 5. Διαφάνεια – Ν. 4316/2014
 6. Θέσεις ΣΦΕΕ για Εμβολιασμό

 

Slide deck