14/11/2012 – Θετική-αρνητική λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης)

 

Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης)