Τηλεϊατρική, πρόληψη και διάγνωση επικράτησαν στο φετινό διαγωνισμό Innovation Project 2.0 του ΣΦΕΕ

Για ακόμα μία χρονιά, χαρακτηριστική είναι η σημαντική διαφοροποίηση στις θεματικές κατηγορίες που καλύπτει ο διαγωνισμός του ΣΦΕΕ, με περισσότερες από 13 θεματικές από ένα ευρύτατο φάσμα του χώρου της Υγείας. Η πλειοψηφία αυτών των προτάσεων φέτος εστιάζει  στην τηλεϊατρική και  την πρόληψη και διάγνωση. Η σημασία της εύκολης πρόσβασης των ασθενών σε θεραπευτικές λύσεις, η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη εξατομικευμένης θεραπείας και  εξοικονόμησης οικονομικών και κοινωνικών πόρων μέσω της πρόληψης των βασικών νοσημάτων του δυτικού κόσμου, φαίνεται πως αύξησε την ανάγκη εξέλιξης και καινοτομίας στους συγκεκριμένους τομείς και οδήγησε το ερευνητικό έργο προς αυτή τη κατεύθυνση.

Σε αριθμούς, η πλειονότητα των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0 αφορούσαν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεϊατρικής (27%) σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα περσινά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία μόνο το 6% των συμμετοχών αφορούσαν στην συγκεκριμένη κατηγορία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπόλοιπων συμμετοχών αφορούσαν σε Προγνωστικά και Διαγνωστικά Εργαλεία (24%), Νέες θεραπευτικές ουσίες (9%), Βιοτεχνολογία (9%) καθώς και Αναγεννητική Ιατρική (8%), αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή των εξελίξεων στο χώρο της Υγείας και εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων με γνώμονα την ανταποδοτικότητα τους  για το σύστημα Υγείας, ως μέσο εξοικονόμησης πόρων.

Επιβεβαιώνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, ο οποίος έχει σαν στόχο την σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την αγορά και την επιχειρηματικότητα, καθώς και την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας των δύο κλάδων, η πλειοψηφία των συμμετοχών και του φετινού διαγωνισμού προέρχονται από εταιρείες και υπό σύσταση εταιρείες (30%). Ακολουθούν τα Πανεπιστήμια της χώρας (28%), ενώ σημαντική αύξηση παρουσίασε η συμμετοχή από Ερευνητικά Κέντρα (24%) επιβεβαιώνοντας την θεσμοθέτηση της πρωτοβουλίας του ΣΦΕΕ ως εργαλείο υποστήριξης του υψηλού επιπέδου εγχώριου ερευνητικού δυναμικού. Σημαντική και η συμμετοχή ομάδων από κρατικά νοσοκομεία (14%) αποτυπώνοντας την ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους, σε περίοδο συνεχών περικοπών στον κλάδο της υγείας.