Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων

Ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφορικά με την τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις τιμολόγησης από 4-3-2014 έως και 30-9-2014