Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων

Ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφορικά με την τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία έχουν εκκρεμούσαν αιτήσεις προς τιμολόγηση μέχρι 15/10/2014