“Το Ελληνικό Branding στα φάρμακα”

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:

Δημοσιεύθηκε στα εξής έντυπα:

Περιοδικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Σεπτέμβριος 2008
Εφημερίδα ΔΙΑΓΝΩΣΗ, 08/10/08
Περιοδικό PHARMANEWS, τεύχος 175, Οκτώβριος 2008
Περιοδικό MEDICAL EXPRESS τεύχος 168, Νοέμβριος 2008