“Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό”

Επικεφαλίδα: 
Δημοσίευμα σχετικό με την Πανηγυρική Εκδήλωση του ΣΦΕΕ για την παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας στην Ιατρική Ενημέρωση
Που εκδόθηκε:

Εφημερίδα ΔΙΑΓΝΩΣΗ, 07/11/07