Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5X5 Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

12ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

11ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

10ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

9ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

8ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

7ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

2ο Εαρινό Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

6ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

5ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

1ο Εαρινό Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

4ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

3ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

2ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

1ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5