Τρεις βασικές προϋποθέσεις για μια πιο υγιή αγορά φαρμάκου

Άρθρο κ. Κωνσταντίνου Eυριπίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ Ναυτεμπορική