Τροποποίηση- Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας διαγωνισμών φαρμάκων του Π.Π.Υ.Φ.Υ., του Υπουργείου Υγείας

Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.18909
624/Β/13.3.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ6546, ΦΕΚ 183/Β/31.1.2014, Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας από 1−1−2014 για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας»

334