Τροποποίηση της Δ3(α) 21385/17-5-2021 της τιμής του φαρμάκου TIROSINT (07.06.2020)

07-09-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Τροποποίηση της Δ3(α) 21385/17-5-2021 «Ακύρωση της Δ3(α) 7458/12-2-2019 απόφασης κατά το μέρος που με αυτή καθορίστηκε η τιμή του φαρμάκου TIROSINT και έκδοση Δ.Τ για τον καθορισμό της τιμής του TIROSINT σε εκτέλεση της 1086/2020 απόφασης του ΣτΕ»

Δείτε την απόφαση (583 KB)

Δελτίο Τιμών – pdf (307 ΚB)

Δελτίο Τιμών – excel (11.3 ΚB)