Τροποποίηση της Δ3(α)17266/20-3-2019 απόφασης «Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 4ου τριμήνου 2018» – (07.05.2019)

07-05-2019 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Τροποποίηση της Δ3(α)17266/20-3-2019 απόφασης «Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 4ου τριμήνου 2018»”

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (431.7 ΚΒ)

Δείτε τον κατάλογο με τα νέα φάρμακα 4ου τριμήνου 2018 pdf (636.1 KB)

Δείτε τον κατάλογο με τα νέα φάρμακα 4ου τριμήνου 2018 xlsx (25.6 KB)