Τροποποίηση της Δ3(α)/57260/6-8-2018 απόφασης «Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 1ου τριμήνου 2018» (12.10.2018)

12-10-2018 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Τροποποίηση της Δ3(α)/57260/6-8-2018 απόφασης «Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 1ου τριμήνου 2018»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (432 ΚΒ)

Δείτε τον κατάλογο με τα νέα φάρμακα 1ου τριμήνου 2018 pdf (580 KB)

Δείτε τον κατάλογο με τα νέα φάρμακα 1ου τριμήνου 2018 pdf xlsx (30 KB)