Τροποποίηση των α) Δ3(α)18954/20-3-2020 και β) Δ3(α)18956/20-3-2020 αποφάσεων ΔΤ Φαρμάκων, τιμολόγηση Chloroquine και έκδοση ενιαίου ΔΤ Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (06.04.2020)

06-04-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Τροποποίηση των α) Δ3(α)18954/20-3-2020 και β) Δ3(α)18956/20-3-2020 αποφάσεων Δελτίων Τιμών Φαρμάκων, τιμολόγηση για λόγους δημόσιας υγείας φαρμακευτικού σκευάσματος με δραστική CHLOROQUINE και έκδοση ενιαίου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης”

Δείτε την απόφαση (492 KB)

Ενιαίο δελτίο – excel (977 KB)