Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011(Β’ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”

27/04/2012

Υπουργική Απόφαση

Αρ. Πρωτ.: 20768

Περισσότερα