22/12/2014 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519 (ΦΕΚ 2243/Β΄/18-08-2014) Υ.Α. του Υπουργού Υγείας για 50-50

Aριθ. Πρωτ. Γ5/οικ. 6931

Θέμα: “Ρύθμιση επιστροφών rebate” αναφορικά με το 50%-50%

Αρχείο pdf (34KB)