ΦΕΚ 1504/Β/04.05.2012 – Διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» και «πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής»

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/8809/1081/
4-5-2012
1504/Β/04.05.2012 Διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» και «πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής» του άρθρου 22 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)