Την Τρίτη 22/10/2014 συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Τιμών με θέμα το διορθωτικό. Η απόφαση του Υπουργού Υγείας όπως σας είχαμε ενημερώσει, ήταν η διόρθωση μόνο on-patent και μοναδικών που στο ΔΤΦ του Αύγουστου η τιμή τους έπεσε κάτω από την χαμηλότερη και η επαναφορά τους στον ΜΟ των 3 χαμηλότερων.

Περισσότερα