Χαιρετισμός κ. Κ. Μίχαλου, Προέδρου ΕΒΕΑ

«Η σημερινή εκδήλωση διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Φόρουμ του ΕΒΕΑ, μιας ομάδας που ιδρύθηκε για να συνεισφέρει τόσο στην ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς, όσο και στο δημόσιο διάλογο για θέματα πολιτικής υγείας και φαρμάκου.

Στο επίκεντρο αυτής της αποστολής βρίσκεται η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της διεθνούς εμπειρίας των φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ώστε η Ελλάδα να καταστεί προορισμός επιλογής για τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών και την παραγωγή φαρμάκων.

Πρόκειται για ένα στόχο ιδιαίτερα φιλόδοξο, αλλά με κρίσιμη σημασία στην προσπάθεια ανάκαμψης της εθνικής μας οικονομίας. Στην προσπάθεια για προσέλκυση νέων επενδύσεων, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, για την αύξηση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο κλάδος του φαρμάκου πλήττεται έντονα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Όλες σχεδόν οι εταιρείες του χώρου βρέθηκαν αντιμέτωπες με τα προβλήματα που δημιουργεί η ύφεση, η έλλειψη ρευστότητας και η αστάθεια του θεσμικού περιβάλλοντος.

Ωστόσο, ο φαρμακευτικός κλάδος έχει δημιουργήσει ήδη μια δυναμική, η οποία μπορεί να ανακτηθεί. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, τόσο οι ελληνικές όσο και οι διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, επένδυσαν σε σύγχρονο εξοπλισμό, σε καινοτομίες, αλλά και σε ένα ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης. Αξιοποίησαν κορυφαίους επιστήμονες, ενίσχυσαν την εξωστρέφειά τους, ανέπτυξαν διεθνείς συνεργασίες. Δημιούργησαν ένα εξαιρετικό υπόβαθρο για την τοποθέτηση της Ελλάδας στο χάρτη της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας.

Σε αυτές τις βάσεις μπορεί σήμερα να στηριχθεί η αναγέννηση της αγοράς, με αιχμή την κλινική έρευνα και την παραγωγή φαρμάκων.

Τα δυνητικά οφέλη είναι πολύπλευρα. Η κλινική έρευνα, εκτός από βασικό μοχλό επιστημονικής και κοινωνικής προόδου, είναι και μια σημαντική επένδυση. Μια επένδυση η οποία προσελκύει κεφάλαια, εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία και δημιουργεί υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ανάλογες προοπτικές δημιουργεί και η ανάπτυξη της παραγωγής φαρμάκων για τη διεθνή αγορά, από μονάδες εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Προοπτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης, για τη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας, για την τόνωση τοπικών οικονομιών.

Είναι επομένως προς το συμφέρον όλων να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Από την πλευρά της Πολιτείας, απαιτούνται άμεσα παρεμβάσεις, με στόχο την απομάκρυνση των υφιστάμενων εμποδίων και αντικινήτρων. Ειδικότερα:

–    Την αναβάθμιση του εγχώριου επενδυτικού περιβάλλοντος, με έμφαση στη σταθερότητα, στη σαφήνεια, στην επιτάχυνση και την απλούστευση των διαδικασιών.
–    Τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη, με βάση διεθνείς καλές πρακτικές και πρότυπα.
–    Τη διασφάλιση σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος στο χώρο του φαρμάκου.  Με απλούς, διαφανείς και ρεαλιστικούς όρους.
–    Η ανάδειξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης επενδύσεων, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
–    Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού κράτους απέναντι στους προμηθευτές του, απέναντι στις επιχειρήσεις που λειτουργούν, παράγουν και φορολογούνται στη χώρα, απέναντι στους επενδυτές που καλούνται να εμπιστευθούν εδώ τα κεφάλαιά τους.
Σήμερα, Πολιτεία και επιχειρήσεις μαζί, οφείλουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες, ώστε να γίνει το επόμενο βήμα. Με σχέδιο και όραμα από την πλευρά της αγοράς, με αποτελεσματικότητα και σωστές πολιτικές από την πλευρά της Πολιτείας, ο φαρμακευτικός κλάδος μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος της σημερινής εκδήλωσης, είναι να συμβάλει ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, τη διατύπωση προτάσεων και την ανάδειξη γόνιμων συμπερασμάτων».

Αρχείο doc (63KB)