Χαιρετισμός Καθ. Κ. Δημόπουλου, τ. Πρύτανη, Προέδρου Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας

Η ΕΕΔ, αποτελούμενη από προσωπικότητες υψηλού κύρους και πανελλήνιας αναγνώρισης από τον Ιούνιο του 2010 που της ανατέθηκε η ευθύνη της προώθησης των κλινικών μελετών στη χώρα μας, κατέβαλλε επίπονες και επίμονες προσπάθειες με σκοπό :

  • Να απλουστεύσει τις διάφορες διαδικασίες και να θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς : ΥΠΕ, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ΕΟΦ, ΕΕΔ. Αντιμετώπισε έτσι τις καθυστερήσεις πολλών μηνών που έφταναν ακόμα και τους 6 μήνες για να απαντήσουν στα αιτήματα έγκρισης ή όχι των κλινικών μελετών.
  • Να απλοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της ΕΕΔ, οργανώνοντάς την ηλεκτρονικά και προσκαλώντας τους εισηγητές στους χώρους της αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την απόλυα χρόνου με την αποστολή των φακέλων εκτός του ΕΟΦ
  • Να διασφαλίσει το σεβασμό της ψυχοσωματικής προσωπικότητας των συμμετεχόντων στις κλινικές μελέτες
  • Να επιλέξει τους ερευνητές, υπεύθυνους για την πραγματοποίηση των κλινικών μελετών που διακρίνονται για το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση και διαθέτουν τις απαραίτητες κλινικοεργαστηριακές – γραμματειακές υποδομές
  • Να επιλέγουν τα χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα με βάση την αποτελεσματικότητά τους αλλά και την ακινδυνότητά τους
  • Να παρακολουθεί με «άγρυπνο μάτι» τις πιθανές επιπλοκές κατά την πορεία της εφαρμογής των κλινικών μελετών και να παρεμβαίνει όπου και για ό,τι χρειάζεται.

Αρχείο docx (13KB)