Υπερβολική η μείωση στα φάρμακα τα τελευταία πέντε χρόνια

Συνέντευξη του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ στο Βήμα – 15/03/2015