Ανακοίνωση του ΕΟΦ ενόψει της Ανατιμολόγησης του Ιανουαρίου 2015 αναφορικά με την υποβολή φύλλων έρευνας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014