Μεταξύ άλλων με την Υπουργική Απόφαση αυτή καταργούνται οι υποχρεωτικές εκπτώσεις και ορίζεται ότι η καθαρή τιμή καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή μειωμένη α) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά 5,12% και β) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά 7,24%

Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΓ3δ/οικ.54582

Περισσότερα