01/08/2005 – Έναρξη Διαδικασίας Έγκρισης Κλινικών Μελετών από την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 47398
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 4192

ΚΛ. ΜΕΛ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΕΘΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οδηγίες

Aρχείο pdf (109KB)