01/09/2013 – Εγκύκλιος για Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 64740

ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 66500/1.10.2010  –  82205/3.12.2010 – 14660/25.2.2011 – 47558/4.7.2012- 81867/24.11.2012 – 81867/19.4.2013

(Μετάφραση)

(Μετάφραση ερμηνευτικής εγκυκλίου)

Αναμορφωμένη Εγκύκλιος 20.8.2013

Ερμηνευτική εγκυκλίος αναμορφωμένη (20.8.2013)

Ειδικό έντυπο συμμετοχής των επαγγελματιών υγείας