01/10/2013 – Προσθήκη Στοιχείων για την Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στα Εγκεκριμένα Κείμενα ΠΧΠ και ΦΟΧ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 70473

(Ορθή Επανάληψη)

Προσθήκη στοιχείων για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών στα εγκεκριμένα κείμενα ΠΧΠ και ΦΟΧ των προϊόντων, μαύρο σύμβολο και εκπαιδευτικά υλικά

Aρχείο pdf (149KB)