02/03/2007– Επαναξιολόγηση Εγκεκριμένων Ομοίων Φαρμακευτικών Προϊόντων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 14947
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 4327

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Eπαναξιολόγηση βάσει μελετών βιοϊσοδυναμίας/βιοδιαθεσιμότητας

Aρχείο pdf (33KB)