02/03/2012 – Υποβολή Στοιχείων από ΚΑΚ για τον Έλεγχο Διακίνησης και Ακύρωσης Ταινίας Γνησιότητας των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων που Περιλαμβάνονται στον Κατάλογο του Άρθρου 12

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 16142

Αρχείο pdf (144KB)