03/11/2010 – Οδηγία Σχετικά με την Ορθή Καταχώρηση Στοιχείων Πωλήσεων, Στοιχείων Κατανάλωσης Ταινιών Γνησιότητας και Στοιχείων Παράλληλων Εξαγωγών μέσω των Διαδικτυακών Εφαρμογών του ΕΟΦ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 74931

Οδηγία προς Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων και προς Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης (Φαρμακαποθήκες) σχετικά με την ορθή καταχώρηση στοιχείων Πωλήσεων, στοιχείων Κατανάλωσης Ταινιών Γνησιότητας και στοιχείων Παραλλήλων Εξαγωγών μέσω των Διαδικτυακών Εφαρμογών του ΕΟΦ

Αρχείο pdf (323KB)