04/06/2013 – Έλεγχος Εγκυρότητας Email Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας-Χρήστες Νέου Συστήματος Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 44453

Επιστολή του ΕΟΦ με θέμα: “ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ EMAIL ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ”

Περισσότερα