04/07/2012 – Τροποποίηση της Εγκυκλίου με α.π. 14660/25.2.2011, άρθρο 3

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 47558

(Σχετικά με τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων)

Αρχείο pdf (114KB)