09/09/2008 – Μετάθεση του Χρόνου Έναρξης Εφαρμογής της Εγκυκλίου 46986/14-7-08 περί Χρωματικής Διαφοροποίησης των Στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 57307

Εγκύκλιος Μετάθεση χρόνου έναρξης εφαρμογής της εγκ. Περί χρωμ. Διαφοροποίησης

Aρχείο pdf (27KB)