10/04/2013 – Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων Ταινίας Γνησιότητας Φαρμάκων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 29127-10-4-2013

Ηλεκτρονική υποβολή Στοιχείων Ταινίας Γνησιότητας Φαρμάκων που προορίζονται για Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές από Φαρμακαποθήκες, Κατόχους Αδείας Χονδρικής Πώλησης και Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας

Αρχείο pdf (178KB)