10/07/2007 – Σχέδιο Σύμβασης των Συμβαλλόμενων Μερών στις Κλινικές Μελέτες

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 9687

Σχέδιο Σύμβασης Συμβαλλομένων μερών

Ενιαίο Σχέδιο Σύμβασης Συμβαλλομένων Μερών

Aρχείο pdf (294KB)