11/02/2010 – Υποχρεώσεις των Υπευθύνων κατά τη Διεξαγωγή Κλινικών Δοκιμών Φαρμάκων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 10301

Υποχρεώσεις των υπευθύνων κατά τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών φαρμάκων , σύμφωνα με τους κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής

Αρχείο pdf (331KB)