12/05/2017 – Τροποποίηση της υπ’αρ. 16427/24-2-2017 Εγκυκλίου σχετικά με τη Διαφήμιση των Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εγκύκλιος Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 44787 σχετικά με:

Κοινοποίηση των διαφημίσεων – φαρμακευτικών προϊόντων στον ΕΟΦ

Αρχείο pdf (173KB)