12/06/2013 – Δήλωση Δραστηριοτήτων που Αφορούν στην Παραγωγή-Συσκευασία-Ανασυσκευασία-Εισαγωγή

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 46957/12-6-2013

Απόφαση-Εγκύκλιος με θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ που αφορούν στην Παραγωγή, Συσκευασία, Ανασυσκευασία, Εισαγωγή, Διανομή  δραστικών ουσιών για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EUDRAGMDP/API`s

Περισσότερα

Αρχείο pdf (91KB)